Project Management:
Realizacje w formule „pod klucz”, dostawy urządzeń zarządzanie jakością, kontrola przebiegu wg modelu 4D, etc.

Engineering:
Projekty koncepcyjne i podstawowe, pozwolenia, projekty budowlane, wielobranżowe projekty wykonawcze i warsztatowe, dokumentacja eksploatacyjna, etc

Procurement:
Zarządzanie procesem zakupowym, finansowanie, akcje ofertowe, specyfikacje techniczne, analizy ofert, rekomendacje zakupowe, logistyka, magazyn, etc

Construction:

Commissioning:
Prace montażowe, nadzór autorski (STO – Site Technical Office), instrukcje rozruchowe i rozruch, próby, pomiary parametrów gwarantowanych, opracowanie instrukcji stanowiskowych, szkolenie personelu, obsługa gwarancyjna, serwis