Część technologiczna:
Przenośniki taśmowe, wózki wygarniające, przesiewacze, układy redukcji zapylenia, przenośniki kubełkowe, przenośniki kieszeniowe, układy kruszenia, wygarniacze zbiornikowe, zbiorniki stalowe, próbobiernie, zasuwy, konstrukcje wsporcze, transport pneumatyczny, rurociągi, instalacje odpopielania i odżużlania

Część elektryczna:
Rozdzielnie, akumulatorownie, stacje transformatorowe dla części technologicznej i nietechnologicznej, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ucieczkowe

Część AKPiA:
PLC, stacje inżynierskie, kompletne oprogramowanie systemów, DCS dla części technologicznej

Część budowlana:
Roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje stalowe, stropy żelbetowe w budynkach, obudowy ścian

Część instalacyjna:
HVAC, woda zmywna, instalacje odkurzania, instalacje sanitarne, kanalizacja