• Instalacja pilotażowa w ramach projektu unijnego prowadzona przez PGE GiEK S.A. oraz Politechnikę Łódzką polegająca na wychwytywaniu związków rtęci ze spalin produkowanych przez 12 bloków energetycznych,
  • W chwili obecnej instalacja jest w fazie normalnej eksploatacji służb ruchowych Elektrowni Bełchatów, której efektem ma być raport sprawdzający przyjęte założenia,
  • Grupa EPC na zlecenie spółki zależnej PGE GiEK S.A. ELMEN Sp. z o.o. zaprojektowała, dostarczyła wraz z montażem oraz uruchomiła system automatycznego podawania pakietów w instalacji technologicznej,
  • Prace zespołu projektowego EPC obejmowały branże mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA wraz z własnym niezależnym systemem sterowania miejscowego oraz automatycznego,