• W zakresie istniejącego układu nawęglania Grupa EPC uczestniczyła w realizacji dwóch projektów inwestycyjnych,
  • Projekt pierwszy dotyczył modernizacji dwóch przenośników taśmowych przejezdnych rewersyjnych, gdzie w zakresie EPC pozostało zaprojektowanie, dostawa, montaż i w branży mechanicznej, elektrycznej oraz automatycznej (realizacja wspólna z HSC) oraz rozruch i przekazanie do eksploatacji
  • Projekt drugi dotyczył wymiany wózków wygarniających węgiel z zasobnika szczelinowego, gdzie w zakresie EPC pozostaje zaprojektowanie, dostawa i montaż w branży elektrycznej, automatycznej oraz hydraulicznej (realizacja wspólna z Mador, Rialex, HCS) oraz rozruch i próby funkcjonalne