W związku z wymogami Głównego Urzędu Miar, Inwestor zobligowany był do wykonania czterech niezależnych instalacji służących do legalizacji wag węglowych,
Każda z potężnych instalacji przemysłowych przystosowana jest do magazynowania ponad 140 ton węgla,
W zakresie EPC było zaprojektowanie 3D, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego układu technologicznego oraz konstrukcji drugorzędowej składającego się między innymi z:

  • 8 przenośników taśmowych o szerokości taśmy B800, B1800 i wydajności od200 do 2000t/h
  • 4 pługów zrzutowych na taśmę B1800 wraz z kompletnymi punktami przesypowymi (w tym 3 szt. zamontowane na przenośnikach B1800 o wydajności 3200 t/h oraz 1 szt. na przenośniku B1400 o wydajności 2000 t/h)
  • 3 przenośniki kubełkowe o wydajności 350 t/h (około 25m wysokości podnoszenia) oraz przenośnik pionowo-skośny typu flexowell o wydajności 200 t/h
  • kompletne wyposażenie zbiorników magazynowych (klapy antywybuchowe, elektrowibratory, zasuwy, zsuwnie dwudrogowe sterowane elektrycznie)