W związku ze zmiana parametrów węgla używanego do produkcji energii w Elektrowni Bełchatów, Inwestor podjął decyzje o dwuetapowej rozbudowie istniejącej instalacji odpopielania,
Etap I (zakończony) dotyczył wykonania instalacji pilotażowej – testowej,
Etap II (w trakcie realizacji) dotyczy wykonania instalacji docelowej wraz ze zbiornikiem magazynowym popiołu,
W zakresie prac zespołu projektowego EPC pozostaje główna dostawa prefabrykatów oraz montaż kluczowych elementów technologicznych
Dodatkowo, grupa EPC odpowiedzialna jest za realizację prac w zakresie elektrycznym i automatycznym