DUN – Dostosowanie Układu Nawęglania bloku 858MW w Elektrowni Bełchatów do zmiennych parametrów paliwa, realizacja projektu łącznie ze spółką RAMB (spółka zależna Grupy PGE GiEK S.A.),
W zakresie prac zespołu projektowego EPC było wykonanie koncepcji, analiz, ekspertyz, projektów podstawowych, uzyskanie pozwolenia na budowę, dostarczenie wielobranżowych projektów wykonawczych i warsztatowych (przenośniki, przesiewacze, wózki wygarniające, próbobiernie węgla, kompletny system elektryczny i AKPiA oraz zakres budowlany, instalacyjny i drogowy),
W zakresie dostaw EPC była systemu sterowania, wyprodukowanie wraz z dostawą, montażem kompletnych przenośników taśmowych (z głowicami przejezdnymi), zgrzebłowych, zasuw nożowych oraz dostawa i montaż wózków wygarniających wraz z dostawa części hydraulicznej, elektrycznej i AKPiA, całe zadanie kończy rozruch kompletnego, zmodernizowanego systemu nawęglania,