Układ kruszenia zaprojektowany z myślą o budowanym obecnie nowym bloku energetycznym 450MW
Zamówienie zrealizowane bezpośrednio dla Inwestora PGE GiEK S.A.
W zakresie prac zespołu projektowego EPC było wykonanie projektów wykonawczych i warsztatowych, produkcja oraz dostawa 4 kruszarek węgla brunatnego o wydajności 1000t/h.
Kruszarki zaprojektowano do pracy kaskadowej na dwóch nitkach (kruszarka wstępna z napędem mechanicznym oraz kruszarka dokładna z napędem hydraulicznym)
Innowację stanowi napęd hydrauliczny dla kruszarek dokładnych wraz z niezależnym układem pompowym