Wymiana 3 szt. przesiewaczy rolkowych o wydajności 3200 t/h
Zamówienie realizowane bezpośrednio dla Inwestora PGE GiEK S.A.
W zakresie prac zespołu projektowego EPC była dostawa, montaż wraz z uruchomieniem przesiewaczy w zakresie mechanicznym, hydraulicznym, automatycznym i elektrycznym oraz przebudowa stropów
Wały przesiewaczy wyposażone są w napęd hydrauliczny i centralne smarowanie